MEŞRUTİYET YILLARININ “POPÜLER AŞK ROMANI” YAZARI: MUAMMER ENİSE AZMİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Meşrutiyet Dönemi, Osmanlı basını açısından oldukça hareketli ve velut bir dönemi içerir. Basın hayatındaki hareketliliğe bağlı olarak okuryazar kadınlar da makalelerini, mektuplarını ve çeşitli türlerde kaleme aldıkları edebî metinlerini dergilere gönderirler. Ancak dönem içerisinde edebî eserler kaleme alan bazı kadın yazarların zaman içerisinde yazma faaliyetlerini bıraktıkları da görülmektedir. Meşrutiyet yıllarında popüler aşk romanı türünde bir eser yazan, edebiyat dergilerinde hikâye ve deneme türünde eserler yayımlayan Muammer Enise Azmi de Cumhuriyet’ten sonra yazma faaliyetlerinden uzaklaşarak eğitim ve politika ile ilgilenmiştir. Bu makalede, hayatı ve eserleri hakkında daha önce herhangi bir çalışma yapılmamış olan Muammer Enise Azmi’nin biyografisi hakkında bilgi verilerek yazarın Tokat milletvekili Muammer Develi olduğu ortaya konulacaktır. Ayrıca yazarın Meşrutiyet Dönemi dergilerinde yayımladığı eserler de incelenerek popüler aşk romanı türüne giren Aşk ve Günah romanı tematik ve kurgusal açıdan incelenecektir. Aşk ve Günah’ın popüler roman özelliklerini taşıyan yönleri belirlenerek karşılaştırmalı bir biçimde yorumlanacaktır.
The Second Constitutional Era involves a very dynamic and productive era for press of the Ottoman Empire. Literate women sent their articles, letters and literary texts in several genres to journals of that period, depending on this dynamism in press activities. However in this era, it is seen that some women writers abandoned their writing activities over time. Muammer Enise Azmi wrote a popular romance novel in the Second Constitutional Era. He also published some works in the genre of stories and essays in literary journals. After proclamation of the republic, he became interested in education and politics by leaving his writing activities. There are no studies about Muammer Enise Azmi’s life and works. This article will provide information about his biography and it will be claimed that this author is Muammer Develi, a member of parliament from Tokat. In addition, his works in journals of this era will also be discussed. As a popular romance novel, Aşk ve Günah will be analyzed thematically and fictionally. In this way, the characteristic of popular novel of Aşk ve Günah will be determined and interpreted comparatively.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muammer Enise Azmi, Meşrutiyet Dönemi, Aşk ve Günah, Popüler Roman, Muammer Enise Azmi, the Second Constitutional Era, Aşk ve Günah, popular novel.

Kaynak

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

Bahar 2022

Künye

Kanter, B. (2022). MEŞRUTİYET YILLARININ POPÜLER AŞK ROMANI YAZARI: MUAMMER ENİSE AZMİ . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi , (16 [BAHAR 2022]) , 356-367 . DOI: 10.28981/hikmet.1068932