A Comparitive Study of Space Syntax Analysis between Traditional Antakya Houses and Social Housing Complexes by TOKI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Space syntax analysis method is used to define the regions, cities, built environments, building groups, spatial models, and indoor organizations at different scales and to examine their interaction with social structure. This study aimed to analyse the spatial organization of traditional atria by using the space syntax method and to reveal the socio-cultural effect of atria. The spatial morphology and behavioural models regarding the traditional Antakya houses and social houses built by the Housing Development Administration of the Republic of Turkey, the institution that has the largest share in the construction of high-rise buildings in Turkey, were compared and analysed through the space syntax method As a result of the study, it has been determined that the privacy of family and women directly affects the design in traditional Antakya houses. On the other hand in TOKI buildings has been observed that individual privacy was given more importance and it has been determined that this was not created by building design decisions, but by the entrance doors of the rooms.
Farklı ölçeklerdeki bölgelerin, kentlerin, yapılı çevrelerin, bina gruplarının, mekânsal modellerin ve iç mekan organizasyonlarının tanımlanması ve bunların sosyal yapı ile etkileşiminin incelenmesi için space syntax analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, space syntax kullanarak geleneksel avluların mekânsal organizasyonunu analiz etmek ve böylece avluların sosyokültürel etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, Geleneksel Antakya evleri ile Türkiye’de yüksek katlı konutların üretiminde en büyük paya sahip olan Toplu Konut İdaresinin sosyal konutları mekansal morfolojisi ve davranış modelleri space syntax yöntemi ile karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda geleneksel Antakya evlerinde aile ve kadın mahremiyetinin tasarımı doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Öte yandan TOKİ yapılarında bireysel mahremiyete daha fazla önem verildiği gözlemlenmiştir ve bunun bina tasarım kararlarıyla değil, odaların giriş kapılarıyla oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Space syntax, traditional Antakya house, TOKI buildings, socio-cultural interaction, Mekan dizimi, geleneksel Antakya Evi, TOKİ, sosyo-kültürel etkileşim

Kaynak

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye

Ergün, R. , Kutlu, İ. & Kılınç, C. (2022). A Comparitive Study of Space Syntax Analysis between Traditional Antakya Houses and Social Housing Complexes by TOKI . Journal of Architectural Sciences and Applications , 7 (1) , 284-297 . DOI: 10.30785/mbud.1068659