Kürtlerin Avrupa Birliği'ne Yönelimi: Düşük Bilgi Düzeyi, Yüksek İdealist Beklentiler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Kürt sorunu sadece uzun zamandır Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmakla kalmamış aynı zamanda AB üyelik süreci bakımından da her zaman en önemli gündem maddelerinin başında yer almıştır. Bu açıdan, Kürtlerin AB ile ilgili meselelerde durdukları yer ve sahip oldukları görüşler kritik değere sahiptir. Elinizdeki çalışmada, üniversite mezunu Kürtler arasında gerçekleştirilen bir alan çalışmasından hareketle; literatürde kullanılan iki ana oryantasyon moduna, farkındalık (ilgi ve bilgi) düzeyine ve sübjektif değerlendirmelere dayalı olarak Kürtlerin AB'ye oryantasyonları (yönelimleri) analiz edilmeye çalışılmıştır.
The Kurdish problem has not only been one of Turkey's most important and long-standing problems, but also always ranked among top agenda items in relation to the EU accession process. Consequently, the stance and opinions of the Kurds on matters pertaining to the Union are of critical importance. The present paper aims to analyze Kurdish orientations to the EU based on two main modes of orientation described in the literature, level of awareness (interest and information), and subjective assessments, on the basis of a field study conducted among university graduate Kurds.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Uluslararası İlişkiler, Siyasi Bilimler

Kaynak

Uluslararası İlişkiler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

48

Künye