Meyafarkin Âlimlerinden İbn Esed el-Farikî ve “el-İfsâh fî Şerhi Ebyâti Muşkileti’l-İ‘rab” Adlı Eseri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ebû Nasr Hasan b. Esed b. Hasan el-Farikî, Mervaniler döneminde yaşamış Meyafarkin’nin önemli dil ve edebiyat âlimlerindendir. Kaynaklarda şair, dilci, edebiyatçı, bilge ve politikacı olarak anılan İbn Esed el-Farikî, Arap dili ile ilgili birbirinden değerli eserler kaleme almıştır. İbn Esed’in kaleme aldığı eserler el-İfsâh fî Şerhi Ebyâti Muşkileti’l-İ‘rab, Şerhu’l-Luma‘ li İbn Cinnî ve Kitâbu’l-Hurûf olarak bilinmektedir. İbn Esed’in bu eserleri dışında İran Millet kütüphanesinde el yazma bir divanının da bulunduğu söylenmektedir. Günümüze ulaşan tek eseri ise el-İfsâh adlı çalışmasıdır. Bu makalede, bize ulaşan bilgiler ışığında Meyafarkin’in önemli dilcilerinden olan İbn Esed el-Farikî’nin biyografisi hakkında tespitler yapılmıştır. Bununla birlikte İbn Esed’in eserlerinden söz edilmiş ve özellikle el-İfsah adlı eseri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.
Abu Nasr Hasan Ibn Asad Ibn Hasan al-Fariqi is an important scholar of language and literature who lived in the Marwanid period in Mayyafariqin. Ibn Asad who is mentioned as a poet, linguist, man of letters, wise and politician in the resources, was well-known as al-Fariqi because of being from Mayyafariqin. The works that Ibn Asad wrote out are al-Ifsah fi Şarh al-Ebyat Mushkilat al-Iʻrab, Şarh al-Lumaʻ li Ibn al-Jinni and Kitab al-Huruf. In addition, it is said that there is a manuscript of his diwan in the National Library of Iran. His unique extant work is al-Ifsah. In this paper, in the light of information that has come to us we have reached some conclusions about his life together with talking about his works. And especially we have discussed his al-Ifsah in detail.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Meyafarkin, İbn Esed, el-Farikî, el-İfsâh., Mayyafariqin, Ibn al-Asad, al-Fariqi, al-Ifsah

Kaynak

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

20

Künye

TEKİN A (2018). Meyafarkin Âlimlerinden İbn Esed el-Farikî ve “el-İfsâh fî Şerhi Ebyâti Muşkileti’l-İ‘rab” Adlı Eseri. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(20), 407 - 420.