Kadmiyum Uygulamalarının Domuz Pıtrağı (Xanthium Strumarium L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, sırayla 0, 5, 10, 20 ve 40 mg kg-1 kadmiyum (Cd) ile kirlenmiş topraklarda 6 hafta boyunca kontrollü koşullarda yetiştirilen domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) bitkisinin Cd metalini temizleyebilme yani fitoremediasyon olanakları araştırılmıştır. Denemede bitkilerin kontrole göre; klorofil düzeyleri (alt yaprak:29.1-25.4 SPAD birimi ve üst yaprak:31.6-27.3 SPAD birimi), bitkide Cd konsantrasyonu (0.01-14.3 mg kg-1), ağır metal alımı (0.08-74.9 µg bitki-1), indirgenmiş glutatyon (GSH) (235-283 µg mL-1), makro (azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg)) ve mikro (demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve mangan (Mn)) besin elementi konsantrasyonları düşüş göstermiştir. Sonuçlar domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) bitkisinin gövdesinde Cd (>100 mg kg-1) akümüle edemediğini ve fitoekstraksiyon yöntemi için uygun olmadığını göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadmiyum, fitoremediasyon, toprak kirliliği, domuz pıtrağı, ağır metal

Kaynak

Dergi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

55

Sayı

3

Künye

Eren, A. Xanthium Strumarium L. Bitkisi Yetiştirilerek Kadmiyum ile Kirlenmiş Toprakların Temizlenme Olanağının Araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(3), 265-270.