Unutulmuş Bir Okul Yöneticisi: Okul Müdür Yardımcılarının Yönetim Tarzları Okul İklimini Nasıl Etkiler?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Yaşadıkça Eğitim Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul müdür yardımcılarının benimsediği yönetim tarzlarının okul iklimine olan etkilerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Mardin’deki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmen ve okul müdürlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sağlıklı bir okul ikliminin oluşturulmasında okul müdür yardımcılarının önemli bir rolü olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma, müdür yardımcılarının benimsedikleri yönetim tarzlarının okul iklimini etkilediğine dair kanıtlar sunmaktadır. Demokratik, işbirlikçi ve destekleyici yönetim tarzlarını benimseyen müdür yardımcılarının okul iklimini olumlu etkilediği, buna karşın otoriter, ilgisiz ve karşı koyucu yönetim tarzını benimseyen müdür yardımcılarının ise okul iklimini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda okul müdüründen sonraki en kilit rolü üstlenen müdür yardımcılarının okulda sağlıklı bir iklimin oluşması için öğretmenleri destekleyici ve motive edici bir anlayışla hareket etmeleri önemlidir.
This research aims to examine the effects of the administration styles adopted by the deputy principals on the school climate. The research was conducted using a case study design, one of the qualitative research methods. The study data were collected through a semi-structured interview form from teachers and school principals working in primary and secondary schools in Mardin during the school year 2021-2022. The content analysis technique was used to analyze the data. As a result of the research, it has been seen that deputy principals have an important role in forming a healthy school climate. The research provides evidence that the administration styles adopted by deputy principals affect the school climate. It has been concluded that deputy principals who adopt democratic, collaborative and supportive administration styles positively impact the school climate, whereas deputy principals who adopt an authoritarian, disinterested, and oppositional administration style negatively affect the school climate. In this context, it is essential that deputy principals, who assume the most critical role after the school principal, act with a supportive and motivating understanding to create a healthy climate at school.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Müdür Yardımcısı, Yönetim Tarzı, Okul İklimi, Deputy Principal, Administration Style, School Climate

Kaynak

Yaşadıkça Eğitim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

36

Sayı

3

Künye

YİĞİT M, B (2022). Unutulmuş Bir Okul Yöneticisi: Okul Müdür Yardımcılarının Yönetim Tarzları Okul İklimini Nasıl Etkiler?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 36(3), 732 - 750. 10.33308/26674874.2022363447