Erken Dönem Sinema Araştırmalarında Temel Eğilimler: Payne Fonu Çalışmaları Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

19. yüzyılın sonlarında bir sanat ve eğlence aracı olarak toplumsal yaşama dâhil olan sinema kısa bir süre içerisinde kitlesel bir boyut kazandı. Söz konusu dönemde orta ve alt sınıfların en çok tercih ettikleri eğlence aracı olan sinema aynı zamanda bazı toplumsal kesimlerde kaygı ve endişelere de neden oluyordu. Özellikle muhafazakâr toplumsal kesimler, sinema filmlerinde suç, şiddet, cinsellik, alkol ve sigara tüketiminin özendirici bir biçimde temsil edildiğini iddia ediyorlardı. Bu kaygılar derinleştikçe ve yaygınlaştıkça kamu ve sivil kuruluşlar bu konuda bazı adımlar atmak zorunda kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1929-1932 yılları arasında Sinema Filmlerini Araştırma Konseyi ile Payne Araştırma ve Deney Fonu işbirliği ile sinemanın çocukların ve gençlerin davranışları üzerindeki etkilerine odaklanan Sinema ve Gençlik: Payne Fonu Çalışmaları isimli bir araştırma serisi gerçekleştirildi. Bu araştırma serisinin sonuçları on iki rapor olarak yayınlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre sinema, çocukların ve gençlerin tutum ve davranışlarının oluşmasında önemli bir araca dönüşmüştür ve sinema çocuklarda davranış bozukluklarına ve uyku problemlerine neden olmaktadır. Araştırmanın raporları yayınlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde sinema ile ilgili ağır sansür politikaları uygulamaya konmuştur. Sinema araştırmaları tarihinin en kapsamalı ve en etkili çalışmalarından biri olan bu seri bir sonraki dönemlerde yapılan bir çok araştırmaya da ilham kaynağı olmuştur. Payne Fonu Çalışmaları’na paradigma, yöntem, içerik ve sonuçlar çerçevesinde odaklanan çalışmamız literatür taramasına dayanan ve betimsel bir çalışmadır ve Payne Fonu Çalışmaları’nın görünürlüğünü arttırarak sinema sosyolojine katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Cinema, which was included in social life as an art and entertainment tool at the end of the 19th century, gained a mass dimension in a short time. Cinema, which was the most preferred entertainment tool for the middle and lower classes in that period, also caused anxiety and worries in some social segments. Especially conservative social groups claimed that crime, violence, sexuality, alcohol and cigarette consumption were represented in an encouraging way in movies. As these concerns deepened and became widespread, public and non-governmental organizations had to take some steps in this regard. In the United States, between 1929 and 1932, a research series called Motion Pictures and Youth: The Payne Fund Studies was conducted in cooperation with the Motion Picture Research Council and the Payne Research and Experiment Fund, focusing on the effects of cinema on the behavior of children and youth. The results of this research series have been published in twelve reports. According to the results of the research, cinema has turned into an important tool in the formation of attitudes and behaviors of children and young people, and cinema causes behavioral disorders and sleep problems in children. After the reports of the research were published, heavy censorship policies were implemented in the United States of America. This series, which is one of the most comprehensive and influential studies in the history of film studies, has also inspired many researches in the following periods. Our study, which focuses on Payne Fund Studies within the framework of paradigm, method, content and results, is a descriptive study based on literature review and aims to contribute to the sociology of cinema by increasing the visibility of Payne Fund Studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sinema, Sosyoloji, Gençlik, Davranış, Etki, Cinema, Sociology, Youth, Behavior, Effect.

Kaynak

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

2

Künye

ÇETİN A (2022). Erken Dönem Sinema Araştırmalarında Temel Eğilimler: Payne Fonu Çalışmaları Örneği. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 14(2), 355 - 368. 10.26791/sarkiat.1162762