IN SERVICE TRAINING IN HOTEL BUSINESS ROLE IN SERVICE QUALITY

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turizm endüstrisi dünya ekonomisinin en hızlı gelişen endüstrilerden biridir. Bu endüstri emek yoğun özelliği taşımaktadır. İşletmenin başarılı olması için işgörenlerin eğitim düzeyini yüksek tutmakla sağlanmaktadır. Eğitim, işgörenlerin bilgi ve becerilerini sağlayan araçlardandır. Hizmet içi eğitim işgörenlerin farklılıklara, yeni işlerine, çalışma alanlarına uyum sağlamaları için verilen eğitim programıdır. Belirlenen eğitim yöntemleri çalışanların hizmet kalitesini ve işletmenin rekabet gücünü olumlu açıdan etkileyecektir. Otel işletmeleri, hem kalite düzeylerini belirlemek hem de sürekli değişen tüketici istek ve beklentilerine cevap verebilmek için, sundukları hizmetin kalitesini ölçmek durumundadır. Turizm işletmelerinde personelin yetenek ve becerilerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla uygulanan hizmet içi eğitim programının çalışana sağladığı faydalar oldukça fazladır. Çalışanların iş tatmininde hizmet içi eğitimin etkinliği sayesinde işletmelerde takım ruhunun gelişmesine katkı sağladığı belirtilmiştir. Aynı zamanda bu eğitim programlarının işletmeye yararlarından da bahsedilmiştir. Hizmet içi eğitimde kullanılan yöntemlerden hangisi/ hangilerinin çalışanlarda verimli olduğu konusuna değinilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

2. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

Künye