MİMARİ BİR SİNKRETİZM ÖRNEĞİ: DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM CAMİSİ

dc.authorid0000-0002-0108-9647en_US
dc.contributor.authorTümer, Şerif
dc.date.accessioned2023-12-27T09:28:19Z
dc.date.available2023-12-27T09:28:19Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümüen_US
dc.description.abstractMardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan caminin yapımına Prof. Dr. AhmetAğırakça’nın rektörlüğü ve cami yaptırma derneği başkanlığı döneminde başlanmış ve 2020yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Caminin yaptıranı Mardinli hayırsever iş adamı Dr . Zeynel Abidin Erdem’dir. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın yoğun çabası ve girişimleri ileyerleşke alanındaki birçok eser ile birlikte hizmete alınmasını sağladığı cami, Mardin’ingeleneksel kent dokusunun ve güçlü tarihi geçmişinin derin izlerini taşımaktadır . Yüksekmimar Emrullah Yedikardeş tarafından projelendirilen camide, İslam medeniyetinin önemli temsilcilerinden Artuklu v e Osmanlı mimarisinin etkisi çok açık ve baskındır. Bu iki mimariüslûbun bir arada kullanılması hem şehrin köklü geçmişine atıfta bulunmakta hem de tarihimize duyulan derin özlem ve saygının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynısanat yapıtı üzerinde farklı anlayış, üslup ya da akımların sentezleşememiş nitelikte bir bütünolarak yer almaları durumu sinkretizm olarak (Söz en-Tanyeli, 2003: 216) adlandırılmaktadır.Bu bildiride ele alınan cami mimari ve tezyin açıdan incelenerek tanımlanacak, etkilendiğimimari kültür ortamları irdelenerek karşılaştırılacaktır. İncelenen unsurlar çizim ve görsellerle de desteklenecektir.en_US
dc.identifier.citationAltun, A. (1971). Mardin’de Türk Devri Mimarisi . İstanbul: Dizgi Baskı. Aslanapa, O. (2004). Osmanlı Devri Mîmarisi . İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Chmelnizkij, S. (2007) . ‘‘Mimari’’. Hattstein, M. ve Delius, P.(ed.). İslam Sanatı ve Mimarisi (416- 425). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Cipriani, B. (2001). Development of Construction Techniques in the Mamluk Domes of Cairo . Yayımlanmamış Doktora Tezi, Istituto Universitario di architettura di Venezia, Venedik. Erdal, Z. (2017). Mardin Ulu Cami Üzerine Yeni Görüşler. YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2, 433-447.Kadi, E. G. ve Bonnamy, A. (2007). Architecture For The Dead Cairo’s Medieval Necropolis . Egypt: American University in Cairo Press. Mazot, S. (2007). ‘‘Mimari’’. Hattstein, M. ve Delius, P.(ed.). İslam Sanatı ve Mimarisi (416- 425). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Sözen , M. ve Tanyeli, U. (2003). Sanat Kavram ve Terimleri S özlüğü . İstanbul: Remzi Kitabevi.en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.urihttps://www.academia.edu/50072984/M%C4%B0MAR%C4%B0_B%C4%B0R_S%C4%B0NKRET%C4%B0ZM_%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0_DR_ZEYNEL_AB%C4%B0D%C4%B0N_ERDEM_CAM%C4%B0S%C4%B0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5222
dc.institutionauthorTümer, Şerif
dc.language.isotren_US
dc.publisherFarabi yayınevien_US
dc.relation.ispartof6. uluslararası mardin artuklu bilimsel araştırmalar kongresien_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDr. Zeynel Abidin Erdem Camisien_US
dc.subjectMardin Artuklu Ü niversitesien_US
dc.subjectArtuklumimarisien_US
dc.subjectSinkretizmen_US
dc.titleMİMARİ BİR SİNKRETİZM ÖRNEĞİ: DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM CAMİSİen_US
dc.typeConference Objecten_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
MIMARI_BIR_SINKRETIZM_ORNEGI_DR_ZEYNEL_A (3).pdf
Boyut:
2.43 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: