Şecâat’ten Fesede’ye: Dağıstan Muhaciri Karapapak Hasan ve Hüseyin Bey Kardeşler Olayı (1880)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İçtimaiyat (Online)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada muhacir bir sınır boyu topluluğu olan Karapapak eşrafından iki kardeş Dağıstanlı Hasan ve Hüseyin Bey’in 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı tarafına sundukları katkılarına ve sonrasında İzmit bölgesinde 1880 yılında gerçekleştirdikleri ahaliyi isyana teşvik etme, gasp ve alıkoyma gibi eylemlerine değinilmektedir. Bu kardeşlerin savaş sırasında şecâat (yiğitlik) olarak nitelendirilen bir konumdan birkaç yıl içerisinde fesede olarak adlandırılan isyancılara evirilmelerindeki süreç aydınlatılmaktadır. Hasan ve Hüseyin Bey’in bu eylemi neden gerçekleştirdiklerine, şiddet eylemlerini hangi amaçla araçsallaştırdıklarına ve tutuklanmaları sonrasında yaşanan sürgün edilme süreçlerine odaklanılmaktadır. Bu süreçte merkezi hükümet görevlilerinin onları kahramanlıktan eşkıyalığa evirilmelerindeki itici rolüne değinilmektedir. Bir sınır boyu topluluğu mensubu olarak Hasan ve Hüseyin Beylerin hem isyana teşvik aşamasında hem de sürgün kararı sonrasında var olan koşulları manipüle edici yönleri ayrıca tartışılmaktadır.
In this study, the role of two notable Karapapak brothers, Hasan and Hüseyin Bey from Dagestan, who were members of a borderlander immigrant society, has been discussed when they entered the Ottoman-Russian War of 1877- 1878 on the Ottoman side. And then, their activities, such as inciting the Ottoman subjects to rebellion, extortion, and detention, in the Ottoman İzmit in 1880 have been argued. It was described in this study how these brothers evolved from bravery into sedition within a few years. It was shed light on why Hasan and Hüseyin Bey preferred to organize this revolt, for which purpose they instrumentalized a banditry activity, and how their exile after their arrests were practiced. In this process, it was also mentioned that the Ottoman central government officials played a driving and powerful role in their evolution from heroism into banditry activities. As members of a borderlander community, it was analyzed how Hasan and Hüseyin Beys had had manipulative abilities when they incited Ottoman subjects into rebellion and when they were exiled.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fesede, Karapapak, Mülteci, Osmanlı- Rus Savaşı, Eşkıyalık., Sedition, Karapapak, Refugee, Ottoman-Russian War, Banditry

Kaynak

İçtimaiyat (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye

Çiftçi, E. (2022). Şecâat’ten Fesede’ye: Dağıstan Muhaciri Karapapak Hasan ve Hüseyin Bey Kardeşler Olayı (1880) . İçtimaiyat , 6 (1) , 312-326 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.106867