Birlikte yaşamaya yönelik değerlerin müslüman ve hristiyanlar arasında gerçekleşme imkânı (Mardin ili örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı birlikte yaşamaya yönelik değerlerlerin Müslüman ve Hristiyanlar arasında gerçekleşme imkanının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı birlikte yaşamaya yönelik değerler olarak nitelendirilen değerlerin Müslümanlar ve Hristiyanların birlikte yaşadığı bir coğrafyada gerçekleşme imkânı açısından anlamlı ilişkisinin olup olmadığını sınamaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlgili analizlerde değişkenlerle ilgili ki-kare testi uygulanmıştır. Ki-kare analiz sonuçları incelen- diğinde tüm değer maddeleri için katılımcıların sözkonusu değerlerin gerçekleş- me imkânı hakkındaki görüşleri ile mensup oldukları din arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmus?tur (tüm değer maddeleri için p<0.05). Bulgular zaman zaman paradoksal tutarsızlıkları da yansıtmaktadır. Burada önemi vur- gulanması gereken, Müslümanlar ve Hristiyanların gerek söylemleri gerekse yaşama anlam veren değerler hakkındaki tercihleridir. Söylem ve tercihteki benzerlik ve farklılık sadece bir tutarsızlık değil, dinlerin birbirlerine olan ba- kışaçıları ve birbirleri hakkında anlamın nasıl oluştuğunun bir sonucu olarak da yorumlanabileceğidir. Farklılıklara çözüm önerisi olarak ise, Türkiye’de çok dinliliğin nasıl algılandıg?ına yönelik çalıs?maların arttırılması genel durumun ne oldug?unu ortaya koymak açısından önemli olacaktır.
This study aims to focus on and discuss a few points about the possibility of realization of values &amp;#8203;&amp;#8203; for coexistence between Muslims and Christians. The va- lues for &amp;#8203;&amp;#8203; living together on conceptual basis, the possibility of realization of these values in the past and present among Muslims and Christians that share same geography and the same settlement and comparing the preferences of both Muslims and Christians in the context of developed scale value were studied. Each society and each cultural group, tend to accept things of value. These values are sometimes adopted without any question as part of the training of young people and further used in the creation process of ideas. If the values are not being questioned, ethically disciplined and integrated into the society thro- ugh education, societies intuitively and unconsciously live with unquestioned values. Unconscious “values” take their power from custom and belief. This leads to differentiation and gradual collapse into its own. In addition, the deve- lopment also stops. Therefore, the values produced &amp;#8203;&amp;#8203; in life should be analyzed for a significant relationship. Such an assessment leads the way for the society to be more aware of the values, self-change and self-confidence. There are almost no studies on preferences of the different religious groups in Turkey where multi-religious nations inhabited for long years. Moreover, it is difficult to say there are multi-dimensional works about value. In addition, looking at some quoted text values and &amp;#8203;&amp;#8203; culture of the study findings, it is seen the reality of practice in terms of type contains inconsistencies. Also, the results in some quoted text studies about values &amp;#8203;&amp;#8203; and culture contains inconsistencies in terms of the practice of these texts. The study of the values &amp;#8203;&amp;#8203; for the possibility of living together between believers of two religions is to be the first as the ancient Mardin is a place where Muslims and Christians have both lived together for centuries. Life together&amp;#8203;&amp;#8203; can be measured by thoughts, communication, action, customs, beliefs, race, ethnic background, and religion or by attitudes contai- ning instructions of values of a social group. It is possible to encounter with different values &amp;#8203;&amp;#8203; (Deardorff, 2006, p. 255). While we have focused on the limi- tations about information for living together values in the past; understanding of intercultural competence, one’s own knowledge and understanding of the values about other cultures, curiosity, respect and inclusiveness as well as wide attitude are emphasized nowadays (Cajve’s, 2012, p. 328).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Birlikte yaşam, Kültürel değer

Kaynak

Değerler Eğitimi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

27

Künye