MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU VE BİR ARAŞTIRMA

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanlık tarihi kadar bir geçmişe sahip olan muhasebenin, günümüz dünyasında özellikle yaşanan teknolojik gelişmelerle beraber bilgi dünyasındaki yeri ve önemi göz ardı edilmeyecek bir konuma gelmiştir. Muhasebe bilgi sisteminin sağladığı verilerin ilgili kişilere ve kamu kuruluşlarına aktarılmasında köprü vazifesi gören muhasebe meslek mensuplarının bu görevi yerine getirirken tarafsız, güvenilir ve bağımsız bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri son derece önemlidir. Bu çalışmada muhasebede hata ve hilelerin tespit ve önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının sorumluluğu üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda ilk iki bölümde muhasebe hata türleri ile hile kavramları açıklanmış, daha sonra muhasebe mesleğinin tarihsel gelişimi ve muhasebe meslek mensupları hakkında genel bilgi verilerek meslekin ahlaki boyutunu oluşturan etik kuralları ve mesleki sorumluluk konuları açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarını hata ve hilelere yönlendiren etmenler ile etik dışı davranışlara yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışmanın amacına ulaşmak için Mardin ve Şırnak illerinde mesleğini icra eden muhasebe meslek mensupları üzerinde bir anket araştırması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler çeşitli istatistiki yöntemlerle test edilmiş ortaya çıkan sonuçlar paylaşılmıştır. Anahtar
Accounting, which is as old as history of humanity, has gained an undeniable importance and place in the information world together with the particularly current technological developments. It is crucial for the accounting professionals, who act as a bridge to transfer the data accountancy information system provided to public instutions and relavant people, to act with a consciousness of objectivity, reliability and independency. This study has focused on the responsibility of accounting professionals on the determination and prevention of accounting errors and fraud. Within this scope, types of errors in accountancy and concept of fraud in the first two parts are described, and then ethical rules that form the moral aspect of the profession and professional responsibility topics are described as well as giving general information about historical development of accountancy and accounting professionals. The aim of this study is to investigate the factors that motivate accounting professionals to errors and fraud as well as their attributes to unethical behaviours. To reach this study goal, a survey-base study has been conducted on profession members working in Mardin and Şırnak provinces. Data obtained from the results of the survey has been tested with various statistical methods and the results of the survey have been shared.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muhasebe, Hata, Hile, Sorumluluk

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akatak, A. (2015). Muhasebe hata ve hilelerinin tespit ve önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının sorumluluğu ve bir araştırma (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).