Kadın Yoksulluğunun Tarihine Kapı Aralamak-18. Yüzyılın İkinci Yarısında Kadın Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri

dc.authorid0000-0001-7590-0095en_US
dc.contributor.authorGürhan, Nazife
dc.date.accessioned2021-09-21T10:53:14Z
dc.date.available2021-09-21T10:53:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.description.abstractToplumsal hiyerarşinin en alt tabakasına gönderme yapan yoksulluk, yeterli kaynak ve gelire sahip olamama durumu olarak tanımlanabilir. Son yıllarda toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki artışla birlikte kadınların yoksulluğu deneyimleme biçimlerindeki cinsiyet farklılıklarına vurgu yapan “kadın yoksulluğu” kavramsallaştırması kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram kadınların toplumda var olan rolleri ve statülerine bağlı olarak yoksulluk deneyimlerinin erkeklerden farklılaşmasını ifade etmektedir. Bu çalışmanın ana konusu 18. yüzyılın ikinci yarısında Diyarbekir’de yaşamış yoksul kadınların yoksulluk deneyimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bir tarihsel sosyoloji araştırması olan çalışmanın ana kaynağı dönemin Diyarbekir Eyaleti’nin merkezi konumundaki Amid mahkemesine ait 7 adet şer’iyye sicili defteridir. Bu defterlerde bulunan tereke/miras kayıtları arasından tespit edilen 119 yoksul kadına ait belgedeki yoksulluk imgeleri üzerinden incelenen dönemde yaşayan kadın yoksulların gündelik hayatlarının fotoğrafını çekmek, böylelikle kadın yoksulluğunun tarihsel arka planına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Çalışmada kadın yoksulların gündelik mekanlarını oluşturan evlerin genel olarak harabe evler olduğu, giyinme pratiklerinde ise “köhne” olarak tasvir ve tabir edilen kıyafetlerin varlığı dikkat çekici hususlar olarak ortaya çıkmıştır. Yine kadın yoksulların (ortalama 51 kuruş servet) erkek yoksullara (ortalama 57,5 kuruş servet) göre yoksulluğu daha derinden yaşayarak yoksullar arasındaki en yoksul kesimi oluşturdukları görülmüştür. Bu durum günümüzde yoksulluğun kadınlar arasında daha derin yaşandığını ifade eden “yoksulluğun kadınsılaşması” kavramının geçmişte de var olduğuna bir işarettiren_US
dc.description.abstractPoverty – with reference to the lowest layers of social hierarchies - can be defined as not having sufficient resources and income. In recent years, together with the increase in gender studies, the conceptualization of female poverty, which emphasizes the gender differences in the ways women experience poverty, has started to be used by researchers. This concept differentiates between the poverty experiences of women and those of men, depending on their role and status in society. The main focus of this study is the poverty experiences of women who lived in Diyarbekir in the second half of the 18th century. In the present study, it was observed that the houses in which these women lived were generally dilapidated affairs and their clothing was worn out. It was also observed that these women (with average assets of 51 piastre) constituted the poorest people among society since they experienced poverty more intensely than poor men (average assets of 57.5 piastre). This shows that the phenomenon of “the feminization of poverty”, which signifies that poverty is experienced more in women than in men, also existed in the past.en_US
dc.identifier.citationGÜRHAN N (2019). Kadın Yoksulluğunun Tarihine Kapı Aralamak-18. Yüzyılın İkinci Yarısında Kadın Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri. Journal of Economy Culture and Society, 59(1), 63 - 78. Doi: 10.26650/JECS2019-0008en_US
dc.identifier.doi10.26650/JECS2019-0008en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.identifier.issn2602-2656
dc.identifier.issn2458-8245
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.trdizinid339031en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNNU1ETXhNUT09/kadin-yoksullugunun-tarihine-kapi-aralamak-18-yuzyilin-ikinci-yarisinda-kadin-yoksullugunun-toplumsal-gorunumleri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2860
dc.identifier.volume59en_US
dc.identifier.wosWOS:000473807400006en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofJournal of Economy Culture and Societyen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoksulluk, kadın yoksulluğu, Osmanlı, şer’iyye sicili, tarihsel sosyolojien_US
dc.subjectPoverty, women’s poverty, Ottoman, registration book, historical sociologyen_US
dc.titleKadın Yoksulluğunun Tarihine Kapı Aralamak-18. Yüzyılın İkinci Yarısında Kadın Yoksulluğunun Toplumsal Görünümlerien_US
dc.title.alternativeUnlocking the Doors on the History of Women’s Poverty A Social View of Women’s Poverty in The Second Half of the 18th Centuryen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
34b435b5-2068-4c06-a6e7-ef215f213eef.pdf
Boyut:
447.3 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: