Evaluation of the Antioxidant Potency of Seseli L. Species (Apiaceae)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objectives: In the present study, the antioxidant potency of ethyl acetate (AcOEt) and methanol (MeOH) extracts from the aerial parts of Seseli L. species was investigated for the first time. Materials and Methods: Seseli species L. such as Seseli andronakii Woronow ex Schischk., S. campestre Besser, S. corymbosum Boiss. & Heldr., S. gummiferum subsp. gummiferum Pall. ex Sm., S. hartvigii Parolly & Nordt, S. libanotis (L.) W.Koch, S. petraeum M.Bieb., S. peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol., S. resinosum Freyn & Sint., and S. tortuosum L. growing in Turkey were collected and evaluated for their antioxidant capacity by using 1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging and lipid peroxidation (LPO) inhibition methods. Results: The highest activities as a scavenger of DPPH radicals were found in the AcOEt extracts of S. peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol (IC50=0.49 mg/mL), and S. libanotis (IC50=0.75 mg/mL); α-tocopherol was used as a positive control. On the other hand, in the LPO assay, the highest activities were determined in AcOEt and MeOH extracts (at 5 mg/mL) of S. tortuosum and S. libanotis (84-94%). Conclusion: This report gives important information about the antioxidant capacity of Seseli L. species. This research on antioxidant capacity proves that the use of some species used in Eastern Anatolia (in salads) is correct. With this screening study performed in Seseli L. species growing in Turkey, in the future, it is planned to isolate antioxidant compounds from the most active strains of Seseli L.
Amaç: Bu çalışmada, ilk kez Seseli L. türlerinin toprak üstü kısımlarından elde edilen, etil asetat (AcOEt) ve metanol (MeOH) ekstrelerinin antioksidan potansiyelleri araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Türkiye’de yetişen bazı Seseli L. türlerinin, Seseli andronakii Woronow ex Schischk., S. campestre Besser, S. corymbosum Boiss. & Heldr., S. gummiferum subsp. gummiferum Pall. ex Sm., S. hartvigii Parolly & Nordt, S. libanotis (L.) W.Koch, S. petraeum M.Bieb., S. peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol., S. resinosum Freyn & Sint., S. tortuosum L., antioksidan kapasiteleri 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali süpürme kapasitesi ve lipit peroksidasyonu (LPO) inhibisyon yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: En yüksek radikal süpürücü etkinin S. peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol. (IC50=0,49 mg/mL) ve S. libanotis (IC50=0,75 mg/mL) EtOAc ekstrelerinde olduğu bulunmuştur; α-tokoferol pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Diğer yandan, LPO deneyinde, en yüksek aktivite S. tortuosum ve S. libanotis (%84-94)’in EtOAc ve MeOH (5 mg/mL dozda) ekstrelerinde tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, Seseli L. türlerinin antioksidan kapasitesi hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Antioksidan kapasiteleri üzerine yapılan bu araştırma ile, bazı türlerin Doğu Anadolu’da gıda olarak (salatalarda) kullanımının doğruluğu bir kez daha gösterilmiştir. Türkiyede yetişen Seseli L. türlerinde yapılan bu tarama çalışması ile, gelecekte, antioksidan etki gösteren bileşiklerin en aktif Seseli L. türlerinden izole edilmesi planlanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antioxidant, Apiaceae, DPPH, LPO, Seseli, Antioksidan, Apiaceae, DPPH, LPO, Seseli

Kaynak

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

17

Sayı

2

Künye

ÖNDER A,ÇINAR A. S,SARIALTIN S. Y,İZGİ M. N,ÇOBAN T (2020). Evaluation of the Antioxidant Potency of Seseli L. Species (Apiaceae). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 17(2), 197 - 202. Doi: 10.4274/tjps.galenos.2019.80488