19. ve 20. Yüzyılda Siverek ve Havalisinde Aşiret İlişkileri ve Akışkan Bir Konargöçer Aidiyeti: Karakeçililer

dc.authorid0000-0003-3184-222Xen_US
dc.authorwosidJRX-3103-2023en_US
dc.contributor.authorEkinci, Mehmet Rezan
dc.date.accessioned2024-01-14T10:04:30Z
dc.date.available2024-01-14T10:04:30Z
dc.date.issued2023en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.description.abstractSiverek Karakeçilerine dair ulaşılabilen erken dönem malumat, 15. yüzyılda Akkoyunlu Uzun Hasan adına kaleme alınan Kitab-ı Diyarbekriyye adlı eserden alınmaktadır. Aşirete ve alt kollarına dair iktisadî ve çeşitli kayıtlar, tahrir ve ahkam defterlerinde bulunmaktadır. 16. asırda Milli Aşireti’ne mensub Milli Akkeçili ve Milli Karakeçili olarak tasnif edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid döneminde 1903 senesinde basılı bir risaleden Karakeçilerle ilgili yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Risalede Özbek diyarından geldikleri belirtilen aşiretin anıldıkları aile adları, meskûn mahalleri, yüklendikleri vazife ve işlevlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Karakeçi Aşireti’nin Urfa kolu ise, 19. ve 20. yüzyıllarda kendisine bağlı birçok kabileyle Siverek Sancağı’nda yaşamaktaydı. Risalede, anılan Özbek Karakeçilerinin Siverek Karakeçileriyle bağlantılarına dair bir bilgi yoktur. Bununla birlikte Siverek Karakeçilerine bağlı kabileler de tarih boyunca Anadolu’nun çeşitli mahallerinden Siverek mıntıkasına gelerek Karakeçi kimliği etrafında birleşmişlerdir. Birlik etrafında oluşan güç temerküzü ve konfor alanı Karakeçilik mensubiyetine doğru akışkan olarak tavsif edilen bir kimliğin benimsenmesini sağlamıştır. Aşiret, 19. yy. sonlarında 45 ve 46 numaralı iki alayla Hamidiye Süvari alaylarına katılmışlardır. Aşiretin Hamidiye devlet zırhına bürünmesiyle çevre aşiretlerle aralarındaki problemler askeri kimlikleriyle girift bir hale dönüşmüştür. Siverek ve çevresindeki asayişin hükümete akseden yönü, mahallin hazineye katkısının kesintiye uğramasının engellenmesidir. Bu sebeple Hükümet, çatışan aşiretler arasında ılımlı bir siyasetle barışçıl çözümler üretmeye çabalamıştır.en_US
dc.identifier.citationA. DVNS.AHK.DB..d, DAD (Diyarbekir Ahkâm Defteri) 1, 58-2, fi Evail-i Şevval 1157, 07-17.11.1744. A. DVNS.AHK.DB..d, DAD 1, 58-3, fi Evail-i Şevval 1157, 07-17.11.1744. BEO.(Bab-ı Ali Evrak Odası), 1309/98124-2, 20 Safer 1316/10 Temmuz 1898. BEO., 1309/98124-4, 27 Teşrin-i Sani 1314/09.12.1898. BEO., 1309/98124-1, 5 M 1317/16.05.1899. BEO., 1309/98124-3, 4 Zilhicce 1316/15.04.1899. BEO., 1838/137837-1, 22 M 1320/01.05.1902. BEO., 1838/137837-2, 18 Nisan 1318/01.05.1902. BEO., 1899/142401, 2 Ca 320/07.08.1902. BEO., 2314/173512, 30 M 1322/16.04.1904.en_US
dc.identifier.doi10.18506/anemon.1296402en_US
dc.identifier.endpage837en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage815en_US
dc.identifier.trdizinid1218035en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/81964/1296402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5571
dc.identifier.volume11en_US
dc.institutionauthorEkinci, Mehmet Rezan
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.ispartofAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiverek, Karakeçili Risalesi, Akışkan Kimlik, Hamidiyeen_US
dc.title19. ve 20. Yüzyılda Siverek ve Havalisinde Aşiret İlişkileri ve Akışkan Bir Konargöçer Aidiyeti: Karakeçilileren_US
dc.title.alternativeTribal Relations and a Fluid Nomadic Identity in Siverek and its Vicinity in the 19th and 20th centuries: Karakeçilileren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
MREkinci_Karakeci_10.18506-anemon.1296402-3139701.pdf
Boyut:
12.24 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: