DİNDARLIK İLE ÖZGECİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

dc.authorid0000- 0002-5838-9501en_US
dc.authorid000-0002-4222-3101en_US
dc.contributor.authorAz, Mehmet Sait
dc.contributor.authorAcar, Muhammet Cevat
dc.date.accessioned2021-06-21T11:19:20Z
dc.date.available2021-06-21T11:19:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin dindarlık düzeyleri ile özgecilik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın bir diğer amacı da öğrencilerin dindarlık ve özgecilik düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve fakülte değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla Dinsel yaşayış Ölçeği ile Özgecilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, kotalı ve seçkisiz örnekleme yöntemleri kullanılarak belirlenen 510 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin dindarlık düzeyleri ile özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucu ise Cinsiyetin dindarlığın ibadet alt boyutunda ve özgeciliğin tüm alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa yol açtığıdır. Sınıf ve fakülte değişkenleri de dindarlığın ve özgeciliğin bazı alt boyutlarında farklılaşmaya yol açtığıdır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine whether there is a relationship between the religiosity levels of university students and altruism levels. Another aim of the study is to determine whether students' religiosity and altruism levels differ according to gender, class and faculty variables. For this purpose, the Religious Living Scale and the Altruism Scale were used. The research was carried out with 510 students determined by using quota and random sampling methods. As a result of the research, it has been determined that there is a positive and significant relationship between students' religiosity and altruism levels. Another result of the study is that gender causes a significant difference in the worship sub-dimension of religiosity and in all subdimensions of altruism. Class and faculty variables are also the difference in some subdimensions of religiosity and altruism.en_US
dc.identifier.citationAZ M,ACAR M. C (2020). DİNDARLIK İLE ÖZGECİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 742 - 773.en_US
dc.identifier.endpage773en_US
dc.identifier.issn2148-4899
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage742en_US
dc.identifier.trdizinid355368en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2574
dc.identifier.volume7en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzgeciliken_US
dc.subjectAltruismen_US
dc.titleDİNDARLIK İLE ÖZGECİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILAN BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.title.alternativeThe Relationship between Relgiosity and Altruism: A Research on University Studentsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
7e778d5b-fe60-4ad0-a15b-a8ee3b20e6a1.pdf
Boyut:
1.65 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: