Türkiye'de Öğretim Tasarımı Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmaları; tercih edilen öğretim tasarımı modeli, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, modellerin uygulama alanı ve modellerle ilgili üzerinde durulan değişkenler bakımından incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2003 - 2012 yılları arasında SSCI kapsamındaki dergilerde ve ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenen dergilerde yayınlanmış Türkiye adresli makaleler ile YÖK tez bankasında yayınlanmış tezler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 43 makale ve 19 teze ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye adresli araştırmalarda en fazla tercih edilen modeller sırasıyla "ADDIE", "ARCS", "Dick ve Carey", "Gagne ve Briggs" ve "ASSURE" olduğu görülmüştür. Elde edilen bulguların öğretim tasarımı çalışmalarının birçok boyutunu yansıtması açısından, bu alanda çalışan araştırmacıların ve eğitimcilerin öğretim tasarımıyla ilgili farklı bakış açılarıyla değerlendirme yapmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
The aim of this research is to analyze the studies conducted on instructional design models in terms of preferred instructional design model, research method, data collection tool, data analysis method, field of applications of methods, changes discussed about models. The sample of the study is composed of articles published in SSCI journals, indexed in databases of ULAKBİM, and thesis and dissertations indexed in YOK which has been related to TURKEY. In this context, 43 articles and 19 theses are reached. According to results, it is seen that the most preferred models in studies on models of instructional design from Turkey are respectively "ADDIE", "ARCS", "Dick and Carey", "Gagne and Briggs" and "ASSURE". It is considered that the results of this study provide different point of views for the researchers and educators in this field in terms of instructional design

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öğretim tasarımı, Öğretim tasarımı modelleri

Kaynak

İlköğretim Online (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

2

Künye