Arap Şiirinde Ölüme Karşı Savunma -Kabirlere Yağmur Duası Ritüeli Örneğinde

dc.authorid0000-0002-5298-9741en_US
dc.contributor.authorAbdullah, Abdulhalim
dc.date.accessioned2021-08-04T09:01:54Z
dc.date.available2021-08-04T09:01:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.description.abstractÖlüm, insanoğlunu kadim asırlardan beri meşgul eden bir konu olup insan aklı reddetmeye çare bulamadığı bu olgu için açıklamalar araya durmuştur. insan için ondan daha tehlikeli bir şey yoktur. İnsan, mücadele edemediği bu olay karşısında güç yetirebildiği kadar hayata sarılır. Ölümü hatırlatan her şeyden ise uzaklaşmaya çalışır ve hayata tutunmak için her yolu dener. Bu çalışmada, her iki tarafı da ölüm ve hayata işaret eden düalizmi ele aldık. Bu düalizmin bir taraftı eski kalıntılarda (atlâl) ve kabirde kendini gösterirken bir taraftan buralar için yapılan yağmur duası ritüelinde canlılık, gelişme, iyilik ve ihsan gibi özelliklerde kendini göstermektedir. Şairlerin duası, sevdiklerinin kabrine yağmur yağmasını istemekle kalmamış bilakis kabirlere ve içinde yatanlara, yaşayanlara ve şehir halkına dua etmeye kadar gitmişlerdir. Tersi durumlarda yani öfke halinde ise tüm bu varlıklara yağmurun kesilmesi için beddua etmişlerdir. Bu çalışma, edebiyat kitaplarının ve şiir mecmualarınınkaydettiği şiirlerde kabirlere yapılan yağmur duası (istikyâ) ile ölüm olgusunu bilinçsizce reddetme hususu arasında irtibat kurmuştur.en_US
dc.description.abstractDeath is one of the issues that preoccupy human thought since ancient times. Nothing is more fearsome to a person than the idea of death. He tries to cling to life with all means he can, against an event that he cannot prevent and repel. Everyone tries to cling to life with all means he can, against an event that he cannot prevent and repel. He tried to create a counterpart to life in all that symbolized death. In this research, calling for life is identified by bilateral reference to death and life. On the one hand, this research deals with the bilateral dimension of life, which the death and life reflected in the scene of ruins and graves, and praying for the ruins and tombs. On the other hand, this paper evaluates the function of light of what watering means from the meanings of freshness, development, good and tender. This research links the image of the supplication to the tombs with irony, by rejecting my feelings of death in poetry, by deriving the many poetic attitudes recorded by poets and literary books by poets.en_US
dc.description.abstractقضية املوت من القضااي اليت شغلت فكر اإلنسان منذ القدم، وراح العقل اإلنساين يبحث عن تفسري هلذه فها ريقا، فلير من شت ت ت ت ت توت و ر علو اإلنست ت ت ت ت تان من املوت، وهو او الظاهرة اليت ال يست ت ت ت ت تا ير قا ر د نظريا و فه، وساو ن ي الاشتبث ياياة لكل ما اطتا ا من الوطتا ل، ٍتد سد يط ال يستا ير منعو ولتد يدعو قا ااياة يف كل ما يرمز قا املوت، وقد رلتتده يف هذا البحث ينا ية يشتتري رفاها قا املوت وااياة، م تاجلو يف مشتتت د األ ال و ا قا ما القبور من ة، والدعات لأل ال والقبور يلست ت تقيا من ة ورًا نظر علو مل يقاصر للقبور يلسقيا عند فن ترمز قليو السقيا من معاين النضارة والنمات واخلري والع ات. عات الشعرات فاه قا الدعات للقبور و لحاهبا ولألسيات وللمدن، ويف رف مقالل الدعات عند السخط احملبة فحسب لل تعد يساباس الق ر علو ولئك مجيعا.وقد قام هذا البحث علو رلط الدعات للقبور يلستتتتقيا، لرفر ال شتتتتعور ف لظاهرة املوت يف الشعر، من وال االطادال مبوا لا اكاب األ ب وقصا د الشعرات.en_US
dc.identifier.citationABDULLAH A (2019). Arap Şiirinde Ölüme Karşı Savunma -Kabirlere Yağmur Duası Ritüeli Örneğinde. Artuklu Akademi, 6(2), 329 - 348.en_US
dc.identifier.doi10.19059/mukaddime.445624en_US
dc.identifier.endpage348en_US
dc.identifier.issn2148-3264
dc.identifier.issn2687-427X
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage329en_US
dc.identifier.trdizinid368384en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZNE16ZzBOQT09/arap-siirinde-olume-karsi-savunma-kabirlere-yagmur-duasi-ritueli-orneginde
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2742
dc.identifier.volume6en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofArtuklu Akademien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayat, Ölüm, İstikyâ, Atlâl, Savunmaen_US
dc.subjectLife, Death, Praying For The Rain, Ruins, Defence.en_US
dc.subjectالكلمات املفااسية: ااياة، املمات، السقيا، األ ال ، املدافعةen_US
dc.titleArap Şiirinde Ölüme Karşı Savunma -Kabirlere Yağmur Duası Ritüeli Örneğindeen_US
dc.title.alternativeDefense Against Death In Arabic Poetry -The Ritual Of Praying For The Rainen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
b90a08c6-5537-494e-b058-1bffa42beee8.pdf
Boyut:
739.12 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: