Comparison of lipid contents and fatty acid profiles of freshwater fish from the Atatürk Dam Lake

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Atatürk Baraj Gölü'ndeki bazı tatlısu balıklarının lipit miktarlarını, yağ asidi profilini (Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, romatoid artrit, meme ve kolon kanseri, Alzheimer hastalığı, yangı ve otoimmün hastalıklar gibi birçok hastalığın önlenmesinde rol oynayan EPA ve DHA) ve n-3/n-6 oranını incelemektir.Metod: Atatürk Baraj Gölü'nden (Türkiye) 12 balık türünün yağ içeriği ve yağ asidi kompozisyonu araştırıldı (Aspius vorax, Carasobarbus luteus, Carassius gibelio, Liza abu, Acanthobrama marmid, Barbus xanthopterus, Cyprinion macrostomum, Carassius auratus, Calcalburnus mossulensis, Capoeta trutta, Mastacembelus simack, Chondrostoma regium). Total lipitler, 10 ml kloroform-metanol (2/1v/v) çözeltisi ile ekstrakte edildi. Kas lipitlerini içeren örnekler asitli metanol ile ester haline getirildi. Yağ asidi metil esterleri hekzan ile ekstrakte edildi. Yağ asitleri gaz kromatografi (GC) ile tespit edildi.Bulgular: Türlerin lipid içeriği %0.78'den %2.51'e kadar değişti. En yüksek lipit içeriği dişi C. trutta (%2.51)'da bulundu. Major SFA'ları miristik asit (C14:0), palmitik asit (C16:0) ve stearik asit (C18:0)'dı. Oleik asit (C18:1 n-9) ve palmitoleik asit (C16:1 n-7) belirgin MUFA'larıydı. Baskın PUFA'lar linoleik asit (LA, C18:2 n-6), linolenik asit (ALA, C18:3 n-3), arakidonik asit (AA, C20:4 n-6), eikosapentaenoik asit (EPA, C20:5 n-3) ve dokosahekzaenoik asit (DHA, C22:6 n-3)'lerdi. N-3/n6 PUFA'lar 1.22'den 4.71'e değişti.Sonuç: Bu çalışmada, yağ asidi kompozisyonu farklı türler arasında farklılık gösterdi Ilaveten, en yüksek n-3/n-6 oranı, dişi C. trutta, C. mossulensis, C. regium ve A. vorax'da saptandı. Bu yüzden, bu türler içerdikleri n-3 yağ asitleri ve n-3/n-6 oranı ile ekonomik olarak önemlidir.
Objective: The objective of the study was to examine the lipid levels, fatty acid profiles (especially EPA and DHA which play an important role in the prevention of a wide variety disorders such as; coronary heart disease, hypertension, rheumatoid arthritis, breast and colon cancer, Alzheimer disease, inflammation and autoimmune disorders) and n-3/n-6 ratio of some freshwater fish in Atatürk Dam Lake.Methods: Samples of 12 fish species from the Atatürk Dam Lake (Turkey) were investigated for their fat content and fatty acid composition (Aspius vorax, Carasobarbus luteus, Carassius gibelio, Liza abu, Acanthobrama marmid, Barbus xanthopterus, Cyprinion macrostomum, Carassius auratus, Calcalburnus mossulensis, Capoeta trutta, Mastacembelus simack, Chondrostoma regium). Total lipids were extracted with 10 ml of chloroform-methanol (2/1v/v). Samples containing muscle lipid were transesterified with acidified methanol. The fatty acid methyl esters were extracted with hexane. Fatty acids were detected by gas chromatography (GC).Results: The lipid content of species ranged from 0.78% to 2.51%. The highest lipid content was found in female C. trutta (2.51%). The major SFAs were myristic acid (C14:0), palmitic acid (C16:0) and stearic acid (C18:0). Oleic acid (C18:1 n-9) and palmitoleic acid (C16:1 n-7) were the prominent MUFA. The dominant PUFAs were linoleic acid (LA, C18:2 n-6), linolenic acid (ALA, C18:3 n-3), arachidonic acid (AA, C20:4 n-6), eicoesapentaenoic acid (EPA, C20:5 n-3) and docoesahexaenoic acid (DHA, C22:6 n-3). The ratio of n-3/n-6 PUFAs ranged from 1.22 to 4.71. Conclusion: In this study, the fatty acid composition varied between different species In addition, the highest n-3/n-6 ratios were observed in female C. trutta, C. mossulensis, C. regium and A. vorax. Therefore, these species are economically important fish considering n-3 fatty acids and n-3/n-6 ratios.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atatürk Dam Lak, Freshwater fish, Fatty acid, Atatürk Baraj Gölü, Tatlısu balığı, Yağ asidi

Kaynak

Turkish Journal of Biochemistry

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

41

Sayı

3

Künye