Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma

dc.authorid0000-0002-1677-4727en_US
dc.contributor.authorBozan, Serdar
dc.contributor.authorEkinci, Abdurrahman
dc.date.accessioned2020-07-23T09:05:30Z
dc.date.available2020-07-23T09:05:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentMAÜ, Meslek Yüksekokulları, Midyat Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin “öğretmen performans değerlendirme” kapsamında değerlendirme yeterliliklerini okul müdürleri ve öğretmen görüşleri ışığında belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Mardin ili Artuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan 15 okul müdürü ile 15 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 12 sorudan oluşan “Öğretmen Performans Değerlendirme Süreci Müdür Yeterliliği Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ve “Öğretmen Performans Değerlendirme Süreci Müdür Yeterliliği Yarı Yapılandırılmış Okul Müdürü Görüşme Formu” hazırlanmış ve veriler yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecini oluşturan görüşme uygulamasının örneklemi, amaçlı örnekleme olarak maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak daha önceden belirlenen okullarda 15 okul müdürü ve 15 öğretmen ile oluşturulmuştur. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz birimi olarak cümleler seçilmiş ve tablolara aktarılarak frekanslarla birlikte sunulmuştur. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre değerlendirme sonrası puanlamadan kaynaklı sorunlar yaşanmasına rağmen okul müdürleri ve öğretmenlerin öğretmen performans değerlendirme sürecini olumlu gördükleri tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin süreci yönetme yeterliliği konusunda farklı görüşler mevcut olup okul müdürlerine hizmet içi eğitim verilmesi ve mevcut uygulamaların mevzuat ve işleyiş itibariyle daha kapsamlı şekilde ele alınarak düzenlenmesi halinde sürecin daha verimli şekilde uygulanacağını ifade etmek mümkündür.en_US
dc.identifier.citationBozan, S., Ekinci, A. (2018). Okul müdürlerinin öğretmen performans değerlendirme yeterliliklerinin okul müdürleri ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesine ilişkin nitel bir çalışma: Nitel bir çalışma. MUKADDİME, 9 (2), 213-240. DOI: 10.19059/mukaddime.415812en_US
dc.identifier.doi10.19059/mukaddime.415812en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.identifier.issn1309-6087
dc.identifier.issn1309-6087
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage213en_US
dc.identifier.trdizinid396888en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2174
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMk9EZzRPQT09/ogretmen-performans-degerlendirme-surecine-iliskin-okul-muduru-ve-ogretmen-goruslerinin-degerlendirilmesi-nitel-bir-calisma
dc.identifier.volume9en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMukaddimeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformans değerlendirme, Okul müdürleri, Yeterliliken_US
dc.titleÖğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışmaen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
Boyut:
905.22 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: