7-15 years of age group children' hypertension and obesity

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The aim of the study was to evaluate hypertension and obesity in students of primary schools in Mardin. Material and Method: This descriptive study was performed with three different schools were selected on the basis of differing socio-economic and cultural classifications were determined 3460 students in Mardin. Obese students were determined by WHO criteria and blood pressures were determined by American Academy of Pediatrics criteria. These values were calculated with the SPSS statistical program. Chi-square test was used for analysis. P <0.05 was considered statistically significant. Results: 10.57 % of the students were obese and 15.78 % of them were overweight. The prevalence of obesity according to gender was 9.05 % for girls and 11.97 % for boys (p<0.01). 1.30 % of the students had presistolic hypertension, 2.02 % of them had sistolic hypertension, 2.65 % of the students prediastolic hypertension and 2.74 % of them had diastolic hypertension. Having hypertension in first degree parents were not found as associated factors with them and their chidren'. More than 2 hours per day TV beholders were obese (x2=4.916; p=0.03). Discussion: Evaluation of hypertension and obesity is necessary in terms of school health. For this reason these two subjects must take place in inspections of school aged children and also educations about obesity and hypertension are given to both students and their families.
Amaç: Mardin ili, ilköğretim okullarındaki öğrencilerde, hipertansiyon ve obezite değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Mardin ilinin, farklı sosyoekonomik düzeyindeki, üç ilköğretim okulunda, 3460 öğrenciyle yürütüldü. Öğrencilerin, obeziteleri Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO), kan basınçları Amerikan Pediatri Akademisi’nin yayınladığı standartlara göre tanımlandı. Çalışmanın verileri SPSS paket programında, ki-kare testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık p <0.05 olarak belirlendi. Bulgular: Fazla ağırlığı olan çocuk % 15.78, obez olan çocuk oranı % 10.57’ dir. Obezite sıklığı kız çocuklar için % 9.05 ve erkek çocuklar için % 11.97’ dir ( p<0.01). Öğrencilerin % 1.30’ unda presistolik hipertansiyon, % 2.02’ sinde sistolik hipertansiyon, % 2.65’ inde prediyastolik hipertansiyon ve % 2.74’ ünde diyastolik hipertansiyon görüldü. Ailesinde hipertansiyon olanlar ve onların çocukları arasında hipertansiyon ilişkisi yoktu. İki saatin üzerinde televizyon seyreden çocuklarda, obezite mevcuttu ( p=0.03). Sonuç: Okul sağlığı açısından, hipertansiyon ve obezite değerlendirmeleri gereklidir. Bu nedenle okul çağı çocuklarının muayenelerinde, bu konu mutlaka yer almalı, hipertansiyon ve obezite konusunda öğrencilere ve ailelerine eğitimler verilmelidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Children, Hypertension, Obesity, School age

Kaynak

Journal of Clinical and Analytical Medicine

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

4

Sayı

2

Künye